Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014

Δημουργία συνδέσμου και εισαγωγή φωτογραφίας στο μάθημα της Ιστορίας Β΄ Γυμνασίου

α. Η πολιτική του Ιουστινιανού
    Ένας από τους σημαντικότερους ηγέτες της πρώιμης βυζαντινής ιστορίας υπήρξε ο Ιουστινιανός Α' (527-565). Το πολιτικό του πρόγραμμα ήταν: Ένα κράτος, μία εκκλησία, μία νομοθεσία.
β. Εσωτερική πολιτική
    Θέτοντας σε εφαρμογή το πρόγραμμα αυτό, ο αυτοκράτορας κατέστειλε με αποφασιστικότητα και σε συνεργασία με την ικανότατη σύζυγο του Θεοδώρα, την εξέγερση των δήμων του Ιπποδρόμου Πράσινων και Βένετων, που έμοιαζαν με αθλητικά σωματεία, αλλά είχαν και πολιτική ισχύ, και του λαού της Κωνσταντινούπολης, που ονομάστηκε Στάση του Νίκα (532). Ακολούθως ενίσχυσε την αυτοκρατορική εξουσία και περιόρισε σημαντικά τη δύναμη των δήμων.

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

Hotpotatoes στην Ιστορία

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Με το του 1082 ο Αλέξιος ο Α΄ έδωσε στους Βενετούς τα ακόλουθα προνόμια:
1.Παραχώρησε και στους άρχοντες της Βενετίας.

2. Παραχώρησε στους εμπόρους της Βενετίας και στην προκυμαία της πρωτεύουσας.

3. Επέτρεψε στους Βενεούς να ελεύθερα και χωρίς να πληρώνουν σε όλα τα λιμάνια.

Hotpatatoes στην Ιστορία

ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Quiz